Filmersnuttar från Svartbäcksmålabacken


Hyresregler i Svartbäcksmålas Skiduthyrning


·Legitimation är obligatorisk.

·Hyrestagaren är ersättningsskyldig om hyrt material kommer bort. Vi fakturerar fullt pris på varorna.

·Vid skidbrott är du ersättningsskyldig om inte skadan uppkommit pga. fabrikationsfel.

·Vid ovarsamhet är du även ersättningsskyldig för uppkomna skador.

·Utrustningen skall vara rengjord vid återlämnandet, pjäxor skall vara knäppta.

·Utrustningen återlämnas senast innan stängning kontrollera öppettiderna!

·All betalning sker i förskott.